Ga naar:

Academische werkplaats Impuls

 

Per 1 september 2017 is de academische werkplaats Impuls: Participatie en maatschappelijke zorg gestart. De werkplaats richt zich op de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de maatschappelijke zorg voor mensen in achterstandssituaties. Het gaat om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving. Specifieke inzet is de versterking van zelfmanagement en informele zorg met ervaringsdeskundigheid. 

De academische werkplaats Impuls is een logisch antwoord op alle transities in het sociale domein en geeft mogelijkheden om voor kwetsbare mensen in de wijk persoonsgerichte, integrale zorg te realiseren. Dat doen we dwars door de sectoren heen en op het snijvlak van zorg en welzijn.

 

In co-creatie werken we met mensen in achterstandssituaties, hun sociale netwerk en ondersteuners in de gemeenschap aan participatie en zelfregie. Belangrijk aandachtspunt is de positieve gezondheid. Daarnaast zet de academische werkplaats zich in voor de wetenschappelijke onderbouwing en kwaliteitsverbetering van het methodisch handelen van werkers in de maatschappelijke zorg. Inzet is ook de versterking van het maatschappelijk rendement van de maatschappelijke zorg door de evaluatie van de impact, effecten en resultaten van interventies en begeleidingstrajecten, in relatie tot onder meer de kosten.

 

Lees meer over AW Impuls via de knoppen aan de linkerkant van deze pagina. 

 
Vragen over AW Impuls kunt u contact opnemen met Milou Christians via info@aw-impuls.nl of 024-3614365.
 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"