Ga naar:

Publicaties

Submenu:

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

Brilleslijper-Kater, S., Beijersbergen, M., Asmoredjo, J., Jansen, C., Wolf, J., 2009. Meer dan bed, bad, broodje pindakaas. Amsterdam: SWP

Soort publicatie: Boek
Beschrijving

Jaarlijks verblijven enkele duizenden kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang. Zij zijn bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld met hun moeder naar de vrouwenopvang gekomen of vergezellen hun ouders na een huisuitzetting naar de maatschappelijke opvang. Over het functioneren en de situatie van de kinderen in de opvang is in Nederland weinig bekend.

Het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het UMC St Radboud Nijmegen heeft in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek gedaan naar deze kwetsbare groep kinderen. Dit onderzoek is uniek. Het schetst voor het eerst een beeld van het profiel van de kinderen in de opvang in Nederland, en van hun welzijn en gezondheid. Ook geeft het een impressie van de begeleiding die de kinderen in de opvang krijgen en de baat die zij bij hun verblijf hebben.

Deze rapportage is zeer relevant voor medewerkers en managers in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang. Ook kunnen overheden, het rijk, de provincies en gemeenten, de resultaten en aanbevelingen benutten voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de opvang van kinderen. Wetenschappers hebben belang bij dit onderzoek, omdat het een belangrijk vertrekpunt vormt voor vervolgonderzoek.

ISBN: 978-90-8850101-2
Bestellen

Wilt u het boek 'Bed, bad, broodje pindakaas' bestellen, stuur dan een mail naar nicoline.jansen@radboudumc.nl


Deze publicatie is onderdeel van Onderzoek naar kinderen in de opvang
Bekijk dit project »
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"