Ga naar:

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention (CTI) is een gestructureerde en in tijd beperkte interventie voor sociaal kwetsbare mensen die een kritische transitie doormaken. Een voorbeeld van een kritische transitie is de overgang van een maatschappelijke opvangvoorziening of een penitentiaire inrichting naar begeleid of zelfstandig wonen. Voor cliënten kan deze transitie veel spanning veroorzaken met alle risico op controleverlies en terugval, maar het kan tegelijkertijd de bereidheid van cliënten om te veranderen vergroten.  CTI speelt hierop in door cliënten in deze periode emotionele en praktische steun te bieden. Daarnaast is CTI erop gericht om verbindingen van de cliënt met zijn sociaal en professioneel steunsysteem te ontwikkelen en te versterken.

 

CTI is ontwikkeld aan de Columbia University en het New York State Psychiatric Institute met steun van het National Institute of Mental Health en de New York State Office of Mental Health. De interventie is oorspronkelijk ingezet in de opvang voor dak- en thuislozen in New York. CTI is door de Parnassia groep in Nederland geïntroduceerd.

 

In Amerika is CTI effectief gebleken in het verminderen van dagen dakloosheid, verminderen van episodes van dakloosheid, verminderen van negatieve symptomen van schizofrenie en het verminderen van de kans op heropname in een psychiatrische instelling. 

 

Judith Wolf heeft in samenwerking met de praktijk in de Academische werkplaatsen CTI uitgewerkt voor gebruik in de begeleiding van sociaal kwetsbare mensen in Nederland, specifiek dakloze mensen en mishandelde vrouwen. Er zijn voor CTI diverse materialen en hulpmiddelen beschikbaar. De Impuls academie biedt trainingen CTI aan voor medewerkers en interne coaches voor de versterking en monitoring van CTI ‘on the job’.

 

Studies

Impuls heeft twee randomized controlled trials uitgevoerd naar de effectiviteit van CTI bij respectievelijk dakloze mensen en mishandelde vrouwen en hun kinderen die de transitie maken van de opvang naar begeleid of zelfstandig wonen. In de effectstudies wordt intensief samengewerkt met maatschappelijke opvanginstellingen in de Academische werkplaats Opvang & Herstel en de Vrouwenopvang.  Daarnaast heeft Impuls een pilotstudie uitgevoerd waarin CTI werd ingezet om ex-gedetineerden te begeleiden bij de transitie van een leven in detentie naar een leven buiten de penitentiaire instelling.

 

Meer informatie vindt u via links in het menu en in het infoblad over CTI via de download hieronder. 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"