Ga naar:

foto

Housing First: principes en praktijken

Van 1 november 2012 tot 5 maart 2014

Status: Afgerond
Medewerkers

Projectleider: Judith Wolf 

Projectmedewerkers: Dorieke Wewerinke, Sara Al Shamma, Judith Wolf
Eindverantwoordelijke: Judith Wolf

Projectbeschrijving

Omdat Housing First veelbelovend is bij de aanpak van dakloosheid, heeft de Academische werkplaats Opvang & Herstel besloten de focus hierop te richten. Een belangrijke vraag was of Housing First voldoende wetenschappelijke fundering heeft om een brede toepassing in Nederland te rechtvaardigen. Daarnaast was er behoefte aan inzicht in de uitvoering en baten van de eerste Housing First praktijken in Nederland. De onderzoeksactiviteiten – een beoordeling van studies naar de effecten van Housing First en een verkenning van praktijken in Nederland – zijn vanaf het najaar van 2012 tot begin 2014 uitgevoerd door Impuls: Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg in Nijmegen. Een werkgroep werd ingesteld met onder meer direct betrokkenen bij Housing First praktijken om mee te denken over de opzet en uitvoering van het onderzoek en het becommentariëren van de conceptversie van het rapport.

Doelen
 1. Inzicht krijgen in de uitvoering en baten van de eerste Housing First praktijken in Nederland.
 2. Inzicht krijgen in de wetenschappelijke fundering van Housing First.
Onderzoeksvragen
 • Wat zijn de doelen en principes van de Housing First praktijken in Nederland?
 • Hoe zijn de praktijken georganiseerd en welke varianten zijn er te onderscheiden?
 • Wat is de beoogde en bereikte doelgroep van Housing First en welke begeleiding wordt geboden?
 • Wat zijn de baten van de Housing First praktijken?
 • Welke knelpunten doen zich voor en welke oplossingen zijn hiervoor gevonden?
Projectactiviteiten
 • telefonische interviews met projectleiders van de Housing First praktijken aan de hand van een interviewschema;
 • vragenlijstonderzoek (online) onder projectleiders;
 • vragenlijstonderzoek (online) onder begeleiders van de Housing First praktijken;
 • een focusgesprek van ruim twee uur met de projectleiders van Housing First praktijken;
 • telefonische interviews met twee kenners van Housing First;
 • uitvoering van een literatuuronderzoek naar de werkzaamheid van Housing First.
Financiering

Academische Werkplaats Opvang & Herstel

Opdrachtgever

Academische Werkplaats Opvang & Herstel

Proefschrift
Nee
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"