Ga naar:

Irene Jonker

 

Dr. Irene Jonker is senior wetenschappelijk onderzoeker bij Impuls. Na haar studies Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (Hogeschool Windesheim) en Andragogiek (Rijksuniversiteit Groningen) ging Irene als wetenschappelijk onderzoeker aan het werk, eerst bij het Trimbos-Instituut en vanaf 2007 bij Impuls. In 2016 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar mishandelde vrouwen in de vrouwenopvang. Het proefschrift gaat in op profielen van vrouwen in de opvang, wat hun zorgbehoeften zijn, wat passende zorg is en welke interventies effectief zijn voor mishandelde vrouwen in de opvang.  

 

Irene is coördinator van de Impuls academie.
 
Daarnaast is zij betrokken bij de volgende lopende onderzoeken of activiteiten:
 
- Modelgetrouwheid

- Platform Housing First 

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"