Ga naar:

Krachtwerk

 

Krachtwerk is een krachtgerichte methodiek voor de maatschappelijke ondersteuning van mensen in achterstandssituaties. Inzet is het verhogen van de zelfredzaamheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven. Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap en helpt hen de regie over hun leven te houden of terug te krijgen. 

 

De methodiek is inzetbaar bij uiteenlopende groepen kwetsbare mensen waarbij vaak een bepaalde problematiek meer op de voorgrond staat, zoals huiselijk geweld, verslaving, dakloosheid, beperkte verstandelijke vermogens of een vluchtelingenstatus. Krachtwerk wordt ingezet bij cliënten met (een combinatie van) deze problemen.

 

Krachtwerk is geënt op het Strengths model van Rapp en Goscha. Zij ontwikkelden deze krachtgerichte benadering aan de Universiteit van Kansas in de Verenigde Staten in de vorm van case management voor ambulante teams die werken met mensen met ernstige, langdurige psychiatrische problemen. Het Radboudumc kreeg voor het gebruik van de krachtgerichte benadering een licentie van de Universiteit van Kansas. Judith Wolf werkte in nauwe samenwerking met de praktijk de krachtgerichte benadering uit voor toepassing bij kwetsbare mensen.  

 

Er zijn diverse materialen over Krachtwerk beschikbaar, waaronder een methodiekboek voor professionals met aanwijzingen voor de uitvoering van krachtgerichte begeleidingstrajecten, inclusief periodieke evaluatie. Er is ook een werkboek voor cliënten ter ondersteuning van hun eigen herstelproces.

 

Een trainingsinfrastructuur – de Impuls academie – is opgezet om medewerkers en andere betrokkenen in de krachtgerichte basismethodiek te trainen en organisaties bij de implementatie van deze methodiek te ondersteunen.

 

Organisaties die Krachtwerk gaan invoeren participeren bij de Impuls academie in een implementatiewerkgroep ter ondersteuning van de implementatie van Krachtwerk.

 

Meer informatie vindt u links in het menu en in de folder over Krachtwerk.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"