Ga naar:

foto

Je gezondheid: Basis voor jouw toekomst

Van 1 april 2013 tot 31 mei 2014

Status: Afgerond
Medewerkers

Projectleider: Sandra Boersma

Projectmedewerkers: Dorieke Wewerinke & Astrid Altena
Eindverantwoordelijke: Judith Wolf
Projectbeschrijving

In opdracht van Stichting Zwerfjongeren Nederland ontwikkelt Impuls een programma voor gezondheidsbevordering van zwerfjongeren. Stapsgewijs wordt samen met een panel van zwerfjongeren toegewerkt naar de bouwstenen voor een effectief gezondheidsbevorderend programma. Deze aanpak is gestoeld op het Intervention Mapping protocol voor het ontwikkelen van theory-based en evidence-based interventies.

Doelen

1. Inzicht krijgen in de gezondheidstoestand van zwerfjongeren in Nederland, en bepalen wat de prioriteiten en de focus van een programma gezondheidsbevordering voor deze jongeren moeten zijn.

2. Uitwerking van de bouwstenen van een programma gezondheidsbevordering gebaseerd op verzamelde inzichten onder en door zwerfjongeren aangevuld met wetenschappelijk bewijs.

 

Onderzoeksvragen
  • Hoe is de gezondheid van zwerfjongeren in Nederland? Wat is er bekend over gezondheidsklachten, psychosociale klachten en leefgewoonten?

 

Bij het ontwikkelen van de bouwstenen van een programma voor gezondheidsbevordering van zwerfjongeren staan in acht bijeenkomsten de op elkaar volgende vragen centraal:

  • Welke gezondheidsklachten, psychosociale klachten en leefgewoonten hebben prioriteit?
  • Welke gezondheidsdoelen vinden jongeren zelf belangrijk?
  • Welke gezondheidsdoelen zullen het meeste verschil maken (op korte en lange termijn)?
  • Welke factoren dragen bij aan het bereiken van de gezondheidsdoelen?
  • Wat zijn mogelijke barrières voor de gekozen gezondheidsdoelen?
  • Hoe formuleren we haalbare doelen voor een gezondheidsbevorderend programma?
  • Wat kunnen we leren van bestaande programma’s?
  • Wat zijn de bouwstenen van het totale programma en wat zijn de randvoorwaarden voor de uitvoering?
Projectactiviteiten

De uitvoering van dit project kent twee fases:

 

1. Tijdens de eerste fase wordt een inventarisatie gemaakt van al beschikbare gegevens uit onderzoek onder zwerfjongeren over gezondheidsklachten (kwantitatief onderzoek). Gezondheid wordt hierbij in brede zin opgevat en omvat naast lichamelijke klachten ook zaken als sociale contacten en mate van veerkracht. Verschillende bronnen en datasets worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken.

 

2. Tijdens de tweede fase zal tijdens acht bijeenkomsten in Utrecht stapsgewijs de inhoud van een programma gezondheidsbevordering voor zwerfjongeren worden uitgewerkt, met en door jongeren. Deze bijeenkomsten worden bijgewoond door een onderzoeker van Impuls en een panel negen zwerfjongeren. Ze worden geleid door een coach die ook creatieve spelvormen zal inzetten om de behoeften en gewenste invalshoek scherp te krijgen. Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema (zie onderzoeksvragen). Na afloop van een bijeenkomst gaan de jongeren met een concrete ‘huiswerkopdracht’ weg om voor de volgende bijeenkomst informatie te verzamelen (bij andere zwerfjongeren en/of op internet). Ook de onderzoeker krijgt over het thema een huiswerkopdracht mee. De verzamelde informatie wordt teruggekoppeld tijdens de volgende bijeenkomst. De gespreksleider verbindt en integreert per stap de inzichten van de jongeren met de wetenschappelijke informatie. Na elke bijeenkomst worden de gemaakte keuzes en besluiten genoteerd in een interventieschema dat per bijeenkomst wordt aangevuld. Dit geeft een goed beeld van de onderbouwing en voortgang van het programma. Een mogelijke derde fase van het project richt zich op de ontwikkeling van programmamateriaal voor de gebruikers en een handleiding voor uitvoerders. Ook kan een pilot van het ontwikkelde programma worden uitgevoerd in enkele gemeenten en/of voorzieningen voor zwerfjongeren.

Financiering

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Opdrachtgever

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Proefschrift
Nee
« Terug

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"