Ga naar:

Taxatie Sociale Uitsluiting

 

Het ‘Risicotaxatie-instrument Sociale uitsluiting’ - Tax-Su - is een softwarepakket dat professionals in staat stelt om een adequate inschatting te maken van de draagkracht en draaglast van kwetsbare mensen. De balans tussen draagkracht en draaglast geeft zicht op wat een cliënt, gegeven de steun uit de omgeving, (nog) aankan en wat niet meer. Narigheden en tegenslagen kunnen zich zo opstapelen dat de balans verstoord raakt en mensen de controle over hun bestaan verliezen. Het taxatie-instrument geeft zicht op die balans en maakt duidelijk wat het risico is op verlies van participatie en hoe dat de dagelijkse kwaliteit van leven van mensen beïnvloedt, of (acuut) ingrijpen nodig is en welke soort acties dan passend zijn.

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"