Ga naar:

Academische werkplaats Opvang & Herstel

 

De Academische werkplaats Opvang & Herstel maakt zich sterk voor kwalitatief goede, professionele begeleiding die krachtgericht en herstelondersteunend is. In de Academische werkplaats Opvang & Herstel zijn de krachten van veertien organisaties voor maatschappelijke opvang verspreid over Nederland en Impuls gebundeld. Gezamenlijk ontwikkelen en verspreiden de betrokken organisaties kennis en deskundigheid over effectieve hulp aan kwetsbare mensen met als doel een bijdrage te leveren aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de opvang en OGGZ. De werkplaats ondersteunt en faciliteert activiteiten en dossiers voor kennisontwikkeling en kwaliteitsverhoging binnen de opvangsector en maakt productieve verbindingen met andere kennisterreinen.

 

In 2013 heeft de Academische werkplaats Opvang & Herstel een visiedocument opgesteld met een kennisagenda voor de periode 2014-2017. Dit visiedocument is hier te lezen.

 

De brochure 'Opvang en Herstel dichter bij de burger' is uitgekomen op 2 april 2014, de brochure is hier te lezen. 

 
Na een eerste periode van vijf jaar, is deze samenwerking in 2012 gecontinueerd voor een tweede termijn van vijf jaar. De Academische werkplaats Opvang & Herstel heeft in de afgelopen jaren door te investeren in Krachtwerk en Critical Time Intervention een stevige bodem in de begeleiding van kwetsbare mensen gelegd.
 
 
Vragen over de Academische werkplaats Opvang & Herstel kunt u richten aan: info@awopvangherstel.nl of u kunt contact opnemen met Nicoline Jansen (024-3618826)
 
 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"