Ga naar:

Impuls academie door Cedeo erkend

De Impuls academie heeft maart 2016 de Cedeo erkenning gekregen van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen.

 

De erkenning betekent dat de Impuls academie aan de door Cedeo gestelde criteria voldoet, waaronder:

- inzicht in de ontwikkeling en onderbouwing van haar aanbod

- borging van continuiteit van de organisatie

- aantoonbaar bedrijfsgericht in werkwijze

- positieve uitkomst klanttevredenheidsonderzoek, dwz ten minste 80% van de ondervraagden geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over functioneren van de Impuls academie.

 

87% van de opdrachtgevers heeft zich tevreden tot zeer tevreden uitgelaten over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en natraject van de trainingen die de Impuls academie biedt.

 

 

Onderdelen uit het Cedeo rapport:

 

Gevraagd om Impuls in enkele woorden te omschrijven noemen de referenten het volgende: ‘sterke visie’, ‘innovatief’, ‘meedenkend’, ‘gestructureerd’, ‘krachtig’, ‘academisch’, ‘creatief’ en ‘klantvriendelijk’.

 

Maar ook: ‘zij leveren kwaliteit’, ‘zijn actief met contact leggen’ en ‘zijn te vertrouwen’.

 

Andere sterke punten die genoemd worden zijn: “Het wetenschappelijke karakter achter de beproefde methode en de bijbehorende hoge mate van kennis op het vakgebied".

 

“De deelnemers waren in het begin een beetje sceptisch, maar uiteindelijk kreeg ik alleen positieve reacties. Er was steeds één bijeenkomst per maand en na iedere lesdag werd geëvalueerd. Ik heb ook keurig een samenvatting en een terugkoppeling hiervan gekregen”.

 

“Impuls is laagdrempelig voor organisaties, is betrokken en ontwikkelt door, omdat zij de sterke motivatie heeft om het echt beter te maken voor haar cliënten”.

 

“Het contact is heel prettig en Impuls probeert het lesprogramma en het boek te laten aansluiten bij de realiteit van de begeleiders". 

 

“Er wordt goed gekeken waar de behoefte ligt, suggesties worden meegenomen en er is ruimte om ervaringen met andere deelnemers te delen”.

 

“Ik heb als projectleider een hele periode een maandelijkse belafspraak gehad met één van de medewerkers van Impuls. Dat verliep altijd prima en er werd zo nodig snel gereageerd of actie ondernomen”.

 

“Eén keer liep het niet helemaal lekker met een training. Dan nemen ze contact op en sturen eventueel een ondersteuner”.

 

“Men gaat fijn, zorgvuldig en netjes met mij om en ik merk dat vragen terugkomen in de bijscholing”, aldus de zeer tevreden referenten".

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"