Ga naar:

Impuls academie door Cedeo erkend

De Impuls academie heeft februari 2018 wederom de Cedeo erkenning gekregen van de Stichting Cedeo Bedrijfsopleidingen.

 

95% van de opdrachtgevers heeft zich tevreden tot zeer tevreden uitgelaten over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en natraject van de trainingen die de Impuls academie biedt.

 

 

Onderdelen uit het Cedeo rapport:

Uit de samenvatting van het onderzoek komt naar voren dat alle geïnterviewden tevreden of zeer tevreden zijn over de trainingen die de Impuls academie verzorgt. 'De betrokkenheid', 'de grondigheid van de methodiek', 'de passie en de kennis van de trainers', 'de continue bijscholing', 'het meedenken', 'hun servicegerichtheid' en 'de gemakkelijke benaderbaarheid' werden genoemd als de sterke kanten van onze academie.

 

Anderen noemden nog: 'zij zijn heel kundig in hun methodiek. Dat maakt ze een goede partner' en 'iedereen binnen de Impuls academie ademt passie uit. Ze weten wat er speelt'. 

  

Maar ook: ‘het is prettig dat zij oog hebben voor de eigenheid van de organisatie’.

 

Andere sterke punten die genoemd worden zijn: 'de methodiek sluit erg goed aan bij onze organisatie', 'alles in dat programma is geborgd', 'ons secretariaat heeft vooraf goed overleg met de academie over zaken als het niveau van deelnemers en eventuele voorbereidingen'.

 

Over de trainingen:

 

'De training is heel praktijkgericht, alle ingewikkelde situaties worden behandeld, mensen worden in hun persoonlijk denken verder geholpen'

'Het zijn heel deskundige trainers die heel mooie voorbeelden gebruiken. Hun inhoudelijke kennis is goed. Ik vind het prettig dat ze trouw zijn aan de methodiek, maar dat ze ook daarbuiten kunnen denken en dat ze weten wat er in het werkveld gebeurt'.

 

Anderen noemen de trainers nog 'aanstekelijk', 'heel gedreven', 'benaderbaar', 'toegankelijk' en 'flexibel'.

 

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"