Ga naar:

Actueel

Submenu:

foto

Artikel Krachtwerk in Bijblijven

18 juni 2018

Soms zijn mensen de greep op hun leven kwijt en kunnen zij moeite hebben om zich staande te houden. Met Krachtwerk, een herstelondersteunende methodiek, kunnen professionals in de eerstelijnszorg deze mensen ondersteunen in de richting van een door henzelf gewenste kwaliteit van leven, waarbij zij, net als iedere burger, in de samenleving mogen meedoen, erbij horen, ertoe doen en mogen zijn wie ze zijn. In de eerstelijnszorg kan Krachtwerk veel voor patiënten en hun naasten betekenen. Zoals door het centraal stellen van het eigen verhaal van patiënten en de gelijkwaardigheid in de besluitvorming over de aanpak. En, zeker bij mensen met een chronische lichamelijke of psychische aandoening, door te focussen op iemands krachten en mogelijkheden, op wat het leven voor die persoon de moeite waard maakt en welke bronnen in de leefwereld dan het beste kunnen worden benut om dat leven dichterbij te brengen. Krachtwerk geeft patiënten weer hoop en moed, en een sleutel in handen voor hun eigen herstel.
 
In mei 2018 is in het tijdschrift Bijblijven nr. 3/4 - Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte integrale eerstelijnszorg het artikel 'Krachtwerk als sleutel voor herstel' verschenen. 
  

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"