Ga naar:

instrumenten

 

Impuls heeft tools ontwikkeld (instrumenten, kwaliteitskaders) voor de kwaliteitsverbetering en kwaliteitstoetsing van het methodisch werken van professionals in het sociale domein en de monitoring van uitkomsten van begeleidingstrajecten.

 

Beschikbaar:

  • een risicotaxatie-instrument Sociale Uitsluiting (Tax-Su), waarmee begeleiders de impact van aanwezige risicofactoren op het functioneren van mensen kunnen inschatten en op basis daarvan de urgentie van de hulp en de soort hulp die nodig is kunnen beoordelen.

 

  • de Consumer Quality Index voor de opvang (CQI-O), waarmee de ervaringen en tevredenheid van cliënten met de opvang gestandaardiseerd kunnen worden gemeten. Deze lijst kwam in nauwe samenwerking met de praktijk en het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) tot stand.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"