Ga naar:

 

Impuls verwerft wetenschappelijke kennis over (deel)populaties van mensen met meervoudige, complexe problemen en processen van sociale uitsluiting en participatie, en draagt deze over.

 

Impuls is de spil van Academische werkplaats Impuls; een krachtig samenwerkingsverband van bijna 20 organisaties uit zorg en welzijn, overheid en wetenschap. De werkplaats richt zich op de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de (maatschappelijke) zorg voor mensen in achterstandssituaties. Het gaat om mensen die moeite hebben zich op eigen kracht te handhaven in onze snel veranderende samenleving.

 

Impuls werkt in samenwerking met de praktijk aan de ontwikkeling en toetsing van passende, herstelondersteunende interventies voor de participatie van mensen met meervoudige, complexe problemen.
Impuls heeft diverse instrumenten ontwikkeld, waaronder de Tax-Su en de CQI-O, voor de kwaliteitsverbetering en evaluatie van de maatschappelijke ondersteuning van mensen met meervoudige, complexe problemen.

 

Impuls heeft een trainingsinfrastructuur opgebouwd - de Impuls academie - voor de ondersteuning van een goede toepassing in de praktijk van methodieken (Krachtwerk en Critical Time Intervention) en instrumenten (Tax-Su, CQI-O).

 

Impuls heeft voor de toetsing van de modelgetrouwheid van Krachtwerk en CTI kwaliteitskaders beschikbaar en kan op verzoek in organisaties audits uitvoeren voor het toetsen van de modelgetrouwheid van genoemde interventies.

 

Impuls draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling door rapporten, publicaties, promoties en presentaties op nationale en internationale congressen. Ook organiseert Impuls themabijeenkomsten en congressen.
 

Samenwerkingspartners

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"