Ga naar:

 

Impuls verwerft wetenschappelijke kennis over (deel)populaties van mensen met meervoudige, complexe problemen en processen van sociale uitsluiting en participatie, en draagt deze over.

 

Impuls is de spil van twee Academische werkplaatsen in het sociale domein, met bijna vijfentwintig participerende instellingen en een sterke verbinding met gemeenten en ervaringsdeskundigen. De uitwisseling tussen praktijk, wetenschap en beleid in deze werkplaatsen geeft een krachtige impuls aan de professionalisering en kwaliteitsverbetering van de (maatschappelijke) zorg in het sociale domein en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven van mensen op achterstand.

 

Impuls werkt in samenwerking met de praktijk aan de ontwikkeling en toetsing van passende, herstelondersteunende interventies voor de participatie van mensen met meervoudige, complexe problemen.
Impuls heeft diverse instrumenten ontwikkeld, waaronder de Tax-Su en de CQI-O, voor de kwaliteitsverbetering en evaluatie van de maatschappelijke ondersteuning van mensen met meervoudige, complexe problemen.

 

Impuls heeft een trainingsinfrastructuur opgebouwd - de Impuls Academie - voor de ondersteuning van een goede toepassing in de praktijk van methodieken (Herstelwerk, Krachtwerk en Houvast; Critical Time Intervention en Housing First) en instrumenten (Tax-Su, CQI-O).

 

Impuls heeft voor de toetsing van de modelgetrouwheid van Herstelwerk, CTI en Housing First kwaliteitskaders beschikbaar en kan op verzoek in organisaties audits uitvoeren voor het toetsen van de modelgetrouwheid van genoemde interventies.

 

Impuls draagt bij aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling door rapporten, publicaties, promoties en presentaties op nationale en internationale congressen. Ook organiseert Impuls themabijeenkomsten en congressen.
 

Samenwerkingspartners

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"