Ga naar:

De Academische Werkplaatsen

Een academische werkplaats is een (kennis)infrastructuur waarin praktijk en wetenschap duurzaam samenwerken aan wetenschappelijke kennisontwikkeling en innovatie van de zorg. Concreet betekent dit dat een of meerdere praktijkinstellingen structureel samenwerken met, in dit geval, het Radboud Universitair Medisch Centrum. Een academische werkplaats bundelt, vergroot, ontwikkelt en verspreidt daarnaast kennis en deskundigheid. 

De kennisontwikkeling vindt plaats op basis van een werkplan dat Impuls en de betrokken instellingen jaarlijks samen vaststellen. Het werkplan omvat dossiers waarin wetenschappelijke inzichten, methodische werkwijzen en tools voor praktijk en beleid worden (door)ontwikkeld, toegepast, geŽvalueerd en bijgesteld.

 

Impuls van het Radboudumc kent twee academische werkplaatsen die beide zijn gericht op de maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen. In de Academische werkplaats Opvang & Herstel participeren naast Impuls veertien maatschappelijke opvanginstellingen en aan de Academische werkplaats OGGZ nemen negen instellingen deel die alle kernpartner zijn in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg voor kwetsbare mensen.

 

"Gedreven door kennis, bewogen door mensen"